ZWROT:

Zgodnie z  Ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. Konsument ma prawo do zwrotu towaru zakupionego przez internet w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu wejścia w posiadanie rzeczy.

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący.

Zwracany towar powinien być odpowiednio zapakowany aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.

Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza koniecznością do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć dokument potwierdzający fakt zawarcia umowy (np. paragon) oraz formularz zwrotu. W przypadku braku możliwości wydrukowania formularzu zwrotu konieczne jest dołączenie kartki z odręcznie napisanym numerem zwrotu.

REKLAMACJE

 

W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z opisem lub uszkodzonego klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu rękojmi.

Prosimy w takim wypadku o kontakt mailowy z opisem wykrytej wady.

Rozpatrzenie reklamacji nastąpi do 14 dni od zgłoszenia

Konsument może domagać się naprawy towaru lub wymiany na nowy, stosownej obniżki ceny lub odstąpienia od umowy (w sytuacji, gdy wada jest istotna).

Jeżeli pierwszym żądaniem kupującego jest obniżka ceny lub odstąpienie od umowy, przedsiębiorca może nie uwzględnić tego roszczenia. Wówczas sprzedawca powinien niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć. Naprawa bądź wymiana towaru powinna odbyć się w rozsądnym terminie oraz jest wolna od opłat. Należy pamiętać, że od umowy można odstąpić jedynie wówczas, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest istotna.

Sprzedawca odpowiada za zakupiony przez konsumenta towar przez okres 2 lat.